Fjordentrepenøren driver med støyping av kaianlegg, naust og boligtomter, betongrehabilitering, plastring av kai og molo, natursteinmurer, trebrygger, peling og annet arbeid langs sjø og til lands.
Kontakt oss

Prosjekter

Bilde av støyping
Støping
Bilde av ny kaifront
Ferdig støpt kaifront
Bilde av ny kaifront
Etablering av ny kaifront
Bilde av naturstein mur
Mur av naturstein
Bilde av trebrygge
Konstruksjon av trebrygger
Bilde av grunnmur
Grunnarbeid