Fjordentreprenøren - for oppdrag langs fjord og kyst
Photo by Marius Schmidt from Pexels
Photo by Jeswin Thomas from Pexels
Photo by Inge Wallumrød from Pexels
Støping av kai
Murer i naturstein
Mudring
Rehabilitering
Trebrygger
Peling
Grunnarbeid for naust og molo
Frakt og logistikk
Fjordentrepenøren driver med støyping av kaianlegg, naust og boligtomter, betongrehabilitering, plastring av kai og molo, natursteinmurer, trebrygger, peling og annet arbeid langs sjø og til lands.
Kontakt oss